Omstart av cPanel01
Incident Report for Dedia AS
Resolved
Det ble utført en ikke-planlagt restart av webserver ifbm. med installasjon av kritigsk sikkerhetsoppdatering. Nedetid var ~ 5 min.
Posted Nov 21, 2022 - 11:06 CET